ภาษาไทย English
We are the most recognized company for advance technology that enrich lives.
ข่าวสินค้าและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บมจ.สามารถเทลคอม นำเทคโนโลยีใหม่ Automatic Meter Prading : AMR เอาใจผู้ใช้ไฟฟ้า

นายประเจิด สุขแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ กลุ่มกิจการค้าร่วม SE Consortium อันประกอบด้วย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) และ EDMI Company Limited โดยนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทสามารถ ในฐานะตัวแทนกลุ่ม ทั้งนี้ กฟภ. ได้มอบหมายให้ กลุ่มกิจการค้าร่วม SE Consortium ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ระบบAMR กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม หรือองค์กรธุรกิจ จำนวน 30,000 เครื่อง ภายในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550 – 2552 โดยมีมูลค่าโครงการรวม 889 ล้านบาท และในอนาคตจะขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่กว่า 70,000 รายทั่วประเทศ


   
Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย