นโยบาย CSR ของ "กลุ่มบริษัทสามารถ"


ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของ "กลุ่มบริษัทสามารถ" เราไม่ใช่แค่เพียงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งแต่เพียงเท่านั้น แต่เรายังคงมุ่งสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เพื่อเสริมรากฐานที่แข็งแกร่ง..ยั่งยืนให้กับสังคมไทย

ในฐานะบริษัทของคนไทย ที่เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมไทย จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายและหลักการดำเนินธุรกิจ "การบริหารองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลต่อชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง"

 สร้างคนคุณภาพ
เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017 พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
 ส่งเสริมสังคมคุณธรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิต ปลุกความคิด ปรับจิตใจ สร้างพลัง สู่ความสำเร็จ
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาและใส่ใจดูแล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 มูลนิธิสามารถ
มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน และผู้ประสบภัย

ข่าว CSR ล่าสุด

กลุ่มบริษัทสามารถมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ในรายการ #ประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมี สนุบสนุนภาครัฐระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานและภาคเหนือ

โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัทสามารถร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรม บริจาคโลหิต

สามารถ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดรถบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปีละ 3 ครั้ง เป็นประจำทุกปี


กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

[image]
[image]
[image]
[image]