Finance/Accounting
เจ้าหน้าที่บัญชี  ( 1 ตำแหน่ง )
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้
- บันทึกการซื้อสินค้า ขายสินค้า การจ่ายเงิน การรับเงิน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทำรายงานภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ทำการปิดงบบัญชี ดูแลงบการเงินและรายงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
- สอบถามหรือสมัคร [email protected] หรือกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วแจ้งเลขที่ใบสมัครที่เบอร์ 089-3361619
คุณสมบัติ :
- เพศ หญิง 25-35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 3-5 ปี
- ปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ
กรอกใบสมัครงาน Online
[ Close ]