Sales&Marketing
Sales Project  ( 1 ตำแหน่ง )
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
-ขายงานโครงการภาครัฐ+ราชการ(Solution)
-ประสานงานโครงการ
-จัดทำหนังสือ+Proposal
-ทำใบเสนอราคา
-Ms.Office (Power Point Presentation)
คุณสมบัติ :
-มีประสบการณ์งานขายโครงการภาครัฐ+ราชการ 2-5 ปี
-สามารถประสานงานกับลูกค้าผู้ใหญ่ได้
-เข้าใจกระบวนการ+ระเบียบพัสดุ+ขั้นตอนของราชการ
-มีพื้นฐานความรู้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
-เพศหญิง
กรอกใบสมัครงาน Online
[ Close ]