IT: Application
Tester ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์  ( 3 ตำแหน่ง )
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทดสอบ Software และ ระบบตามความต้องการของลูกค้า
- สร้าง Test Case และ Record ลง Test Result หลังการทดสอบ
- แก้ไขปัญหา และ ช่วยเหลือ ลูกค้าหรือ ทีมงาน พร้อมจัดทำเอกสารอบรม และอบรมลูกค้า และ พนักงาน
คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบระบบหรือ ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 0-5 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- สามารถปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ( ด้านคอมพิวเตอร์)

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]
กรอกใบสมัครงาน Online
[ Close ]