นโยบาย CSR ของ "กลุ่มบริษัทสามารถ"


ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของ "กลุ่มบริษัทสามารถ" เราไม่ใช่แค่เพียงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งแต่เพียงเท่านั้น แต่เรายังคงมุ่งสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ เพื่อเสริมรากฐานที่แข็งแกร่ง..ยั่งยืนให้กับสังคมไทย

ในฐานะบริษัทของคนไทย ที่เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมไทย จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายและหลักการดำเนินธุรกิจ "การบริหารองค์กรที่ดี มีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลต่อชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง" ภายใต้นโยบาย "การสร้างคนคุณภาพ...ส่งเสริมสังคมคุณธรรม"

 สร้างคนคุณภาพ
เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2018 บ่มเพาะความรู้ และทักษะ สร้างโอกาส พัฒนาความสามารถ
 ส่งเสริมสังคมคุณธรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งเสริมพลังความดี สร้างจิตอาสา ปรับจิตใจด้วยหลักธรรม
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาและใส่ใจดูแล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 มูลนิธิสามารถ
สามารถดีคลับ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน และผู้ประสบภัย

กิจกรรม CSR ล่าสุด

กลุ่มสามารถเทลคอม มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 30 แห่งใน จ.สระแก้ว

กลุ่มสามารถเทลคอม มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 30 แห่งใน จ.สระแก้ว ... อ่านต่อ


โค้งสุดท้าย Young Technopreneur 2018

เข้าสู่บรรยากาศของโค้งสุดท้ายโครงการการแข่งขัน Young Technopreneur 2018 เฟ้นหาเจ้าของธุรกิจตัวจริงด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 7 ... อ่านต่อกิจกรรม"FOX DREAM FOOTBALL CLINIC 2018 ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม"

บุตรหลานของเหล่าพนักงาน "สามารถ" เข้าร่วมกิจกรรม "FOX DREAM FOOTBALL CLINIC 2018 ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ... อ่านต่อ


เมื่อเหล่าปลาเล็ก..จากโครงการ YTP 2018 ตะลุยภาคสนามทดสอบความรู้ “เจ้าของธุรกิจตัวจริง”

เมื่อเหล่าปลาเล็ก..จากโครงการ YTP 2018 ตะลุยภาคสนามทดสอบความรู้ “เจ้าของธุรกิจตัวจริง” ... อ่านต่อกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

[image]
[image]
[image]
[image]