นโยบาย CSR ของ "กลุ่มบริษัทสามารถ"


ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของ "กลุ่มบริษัทสามารถ" เราไม่ใช่แค่เพียงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งแต่เพียงเท่านั้น แต่เรายังคงมุ่งสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ เพื่อเสริมรากฐานที่แข็งแกร่ง..ยั่งยืนให้กับสังคมไทย

ในฐานะบริษัทของคนไทย ที่เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมไทย จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายและหลักการดำเนินธุรกิจ "การบริหารองค์กรที่ดี มีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลต่อชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง" ภายใต้นโยบาย "การสร้างคนคุณภาพ...ส่งเสริมสังคมคุณธรรม"

 สร้างคนคุณภาพ
Samart Innovation Funds มอบทุนส่งเสริมและพัฒนา ให้กับโปรเจ็กต์จบ ยอดเยี่ยม 6 สถาบันๆ ละ 5 ทุน
 ส่งเสริมสังคมคุณธรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งเสริมพลังความดี สร้างจิตอาสา ปรับจิตใจด้วยหลักธรรม
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาและใส่ใจดูแล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 มูลนิธิสามารถ
สามารถดีคลับ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน และผู้ประสบภัย

กิจกรรม CSR ล่าสุด

กลุ่มบริษัทสามารถมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ในรายการ #ประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมี สนุบสนุนภาครัฐระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานและภาคเหนือ

โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัทสามารถร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรม บริจาคโลหิต

สามารถ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดรถบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปีละ 3 ครั้ง เป็นประจำทุกปี


กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

[image]
[image]
[image]
[image]