• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

รายงานประจำปี

56-1

Quarterly Reports >> Financial Statement

SAMART GROUP
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

Quarterly Reports >> MD&A

SAMART GROUP
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

รายงานประจำปี

56-1

Quarterly Reports >> Financial Statement

SAMTEL
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

Quarterly Reports >> MD&A

SAMTEL
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

รายงานประจำปี

56-1

  • 2020
  • 2019

Quarterly Reports >> Financial Statement

SDC
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

Quarterly Reports >> MD&A

SDC
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

รายงานประจำปี

  • 2020
  • 2019

56-1

  • 2020
  • 2019

Quarterly Reports >> Financial Statement

OTO
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018

Quarterly Reports >> MD&A

OTO
2021202020192018
       Q4 - 2021       Q4 - 2020       Q4 - 2019       Q4 - 2018
       Q3 - 2021       Q3 - 2020       Q3 - 2019       Q3 - 2018
       Q2 - 2021       Q2 - 2020       Q2 - 2019       Q2 - 2018
       Q1 - 2021       Q1 - 2020       Q1 - 2019       Q1 - 2018