• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

รายงานประจำปี

56-1

Quarterly Reports >> Financial Statement

SAMART GROUP
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

Quarterly Reports >> MD&A

SAMART GROUP
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

รายงานประจำปี

56-1

Quarterly Reports >> Financial Statement

SAMTEL
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

Quarterly Reports >> MD&A

SAMTEL
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

รายงานประจำปี

56-1

Quarterly Reports >> Financial Statement

SDC
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

Quarterly Reports >> MD&A

SDC
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

รายงานประจำปี

56-1

Quarterly Reports >> Financial Statement

OTO
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016

Quarterly Reports >> MD&A

OTO
2019201820172016
       Q4 - 2019       Q4 - 2018       Q4 - 2017       Q4 - 2016
       Q3 - 2019       Q3 - 2018       Q3 - 2017       Q3 - 2016
       Q2 - 2019       Q2 - 2018       Q2 - 2017       Q2 - 2016
       Q1 - 2019       Q1 - 2018       Q1 - 2017       Q1 - 2016