• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

กลุ่มธุรกิจ

หัวใจหลักของการให้บริการของ “กลุ่มสามารถ” คือ การมุ่งมั่น พัฒนาและขยายธุรกิจครอบคลุมด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างครบวงจร ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่สนองตอบความต้องการได้อย่างตรงใจ แตกต่าง และหลากหลาย

“กลุ่มบริษัทสามารถ” จึงมีการแบ่งสายธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

  • สายธุรกิจสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจร (ICT Solution & Service)
  • สายธุรกิจการสื่อสารข้อมูล ด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital)
  • สายธุรกิจด้านศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
  • สายธุรกิจบริการสาธารณูปโภค (Utilities & Transportations )
  • สายธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ (Technology Related Services)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Annual Report 2020

Q4/2020 Financial Information

Q4/2020 MD&A

อื่นๆ

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ดูข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด