• เติบโตอย่างมั่นคง
    สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวะการลงทุน

เลือกตามกลุ่มงานที่สนใจ

Administration/Coordinator Officer ( 1 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
Bachelor or Master Degree in Management, Political, MBA or related field,At least 5 years experienrce in Office Management, Office Supporting. ,Strong Consulting, Associating, Negotiation Strategic Thinker, Flexile.

สมัครงานตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ พระราม 3) ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานประจำสัปดาห์/เดือน
- ประสานงานกับส่วนต่างๆของบริษัท
- ดูแลเรื่อง Time Attendance ของพนักงาน
- ทำเอกสารการลาของแม่บ้าน
- งานต่างๆตามรับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิปวส.- ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง-
-ประสบการณ์ในงานธุรการ ประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Database Management (Chinese) ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแล Application ท่องเที่ยวภาษาจีน , แปลภาษา , Content เนื้อหาใน Application

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง อายุ24ปีขึ้นไป
-วุฒิป.ตรี
-มีประสบการณ์2ปีขึนไป
-ยินดีรับเด็กจบใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

HelpDesk (Setting) ( 10 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดำเนินการโหลดเครื่อง EDC สำหรับการติดตั้ง การซ่อมบำรุง
-Reprogram จัดเก็บ เพิ่ม หรือลดข้อมูล ของลูกค้าตามความต้องการของ ธนาคาร ทางโทรศัพท์
-Support ช่างเทคนิค และ Out Source ในด้านข้อมูล Parameter และ Application

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย / หญิง , อายุ 22-40 ปี
-วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ Helpdesk หรือ Call center พิจารณาพิเศษ
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้งาน Ms.Excel
-มีทักษะทางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การแก้ปัญหาซอฟแวร์
-ทำงานเป็นกะได้ ตามตารางกะได้ ( เช้า บ่าย ดึก )
ทำงานล่วงเวลาได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

HelpDesk Call ( เครื่องรูดบัตร บจก.PN ) ( 5 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
**ทำหน้าที่ในการรับแจ้งปัญหางานซ่อมเครื่องรูดบัตร และให้คำปรึกษางานซ่อม ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้า
**บันทึกข้อมูลการซ่อม และให้คำปรึกษาในระบบฐานข้อมูล ของระบบเครื่องรูดบัตรเครดิต
**ประสานงาน ดูแล ติดตามงานติดตั้ง และงานซ่อม กับช่างเทคนิคของบริษัท ที่ออกปฎิบัติงาน ตาม ไซค์งานของลูกค้า
**ให้คำปรึกษา หรือแนะนำวิธีการใช้งาน ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,IT , สาขางานช่าง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ Helpdesk หรือ Call center
พิจารณาพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้ เช้า บ่าย ดึก ทำงานสับดาห์ละ 5 วันหยุด 2 วัน หมุนเวียนตาม
ตารางกะ

สมัครงานตำแหน่งนี้

IT ServiceDesk (ประจำอาคารการไฟฟ้า งามวงศ์งาน) ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ SAP
- วิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า การไฟฟ้า PEA
- แนะนำวิธีการการใช้งานของระบบ SAP เบื้องต้น
- ประสานงานกับผู้ที่เชียวชาญกับการแก้ไขปัญหาของระบบ
- ปฎิบัติงานเป็นกะ

ติดต่อสอบถาม 02-502-6000 ต่อ 6588

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง
-อายุ 22-35 ปี
-ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี
-ยินดีรับเด็กจบใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

Legal/Lawyer Officer ( 3 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
- Bachelor’s or Master’s Degree in Law with MBA, Management or related fields
- At least 1-3 years experience in Legal, ideally with a proven track record in Contract Negotiation
- Strong Consulting, Associating and Negotiation, Flexible Team Player

contact : K.Kanlaya Tel.02-502-6051
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร ( CRM ) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ( 4 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้าองค์กร โดยการเข้าพบกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่ออัพเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆ
- เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าองค์กร เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม 02-502-6000 ต่อ 8032

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22- 30 ปี ( บุคลิกภาพดี )
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา บริหาร การตลาด ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรักและความเข้าใจในการบริการ
(Service Mind)
- สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการทำงาน
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ( เป็นครั้งคราว)
- สามารถปฏิบัติงานประจำที่ สำนักงานบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ในสนามบินสุวรรณภูมิได้
- มีทักษะทางด้าน illustrator & Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*** โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อการสมัครงานมาด้วยครับ ***

สมัครงานตำแหน่งนี้

Security Incident Responder ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Key Responsibilities:
• Investigate & Deep Analyze security events forwarded from
Level I Analysts and client for security risk.
• Conduct tuning engagements with Security analyst to
develop/adjust SIEM rules and analyst response procedure.
• Escalate incidents and act as a Security Incident Response
Team Lead when necessary.
• Enforce incident response SLAs.
• Respond to inbound requests via phone and email for technical
assistance
Document actions in cases to effectively communicate
information internally and to client.

คุณสมบัติ
Job Requirements:
• General IT Experience Required 5 Years
• Information Security experience required. (Prior SOC
experience preferred).
• Excellent knowledge of Intrusion Techniques.
• Excellent knowledge of Vulnerability Scanners.
• Knowledge of Python or R language is an advantage.
• Excellent written and verbal communication skills in Thai and
English Required.
Must be able to communicate technical details clearly.
• Enthusiastic & Passionate in Technology.
• TOEIC Score 500 up (If any).

Please contact : K.Kamonporn Tel.089-990-4901
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

โฟร์แมน (site สุราษฏร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ) ( 3 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมงานก่อสร้างโยธาของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน ตรวจสอบค่าแนว และค่าระดับด้วยกล้องสำรวจ

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช./ปวส. สาขางานก่อสร้าง
-ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานฐานราก งานโยธา งานใช้กล้องสำรวจ
-หากมีประสบการณ์ด้านโครงการสายส่งแรงสูง จะพิจาณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

วิศวกรโยธา (Site Engineer) ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- ประสานงานกับตัวแทนลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวบข้อง เพื่อเร่งรัดผลงาน

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง อายุ25-35ปี
-มีประสบการณ์3-5ปีขึนไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วศ.บ (โยธา)
-มีใบกว.

สมัครงานตำแหน่งนี้

วิศวกรสำนักงาน ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำเอกสารต่างๆในการก่อสร้าง เอกสารอนุมัติแบบ วัสดุ จัดทำรายงานการก่อสร้าง การเทียบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับ Vendor & Supcontractor

คุณสมบัติ
"-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วศ.บ (โยธา)
-มีใบกว.
- ใช้ MS Ofiice ได้ดี
-มีประสบการณ์ในระบบงานเอกสาร จัดทํารายงาน ในโครงการก่อสร้างมา อย่างน้อย 3 ปี"

สมัครงานตำแหน่งนี้

วิศวกรประมาณราคา ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ถอดแบบงานสถาปัตย์และโครงสร้าง เพื่อประมูลงาน
- ประมาณราคากลางสำหรับจัดจ้างผู้รับเหมาโครงการ
- จัดทำฐานข้อมูลราคาวัสดุอุปกรณ์
- จัดจ้างผู้รับเหมา

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ23-35ปี
-วุฒิป.ตรี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา วศ.บ. , ค.บ , อส.บ ด้านโยธา
-มีประสบการณ์ทางด้าประมาณราคาและเอกสาร

สมัครงานตำแหน่งนี้

Computer Engineer ( 5 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-At least 1+ years experiences in Telecommunication or
Computer Networking
-Bachelor's degree in Computer Engineering Only !!!
-Good communication and presentation skills
-Service Mind, Fast learner, flexible, good human relationship,
team player
-Have a knowledge technology, technical skill Network solutions
related
product Cisco, HPE, Juniper etc.

คุณสมบัติ
-At least 1+ years experiences in Telecommunication or
Computer Networking
-Bachelor's degree in Computer Engineering Only !!!
-Good communication and presentation skills
-Service Mind, Fast learner, flexible, good human relationship,
team player
-Have a knowledge technology, technical skill Network solutions
related
product Cisco, HPE, Juniper etc.

สมัครงานตำแหน่งนี้

Project Engineer ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนและควบคุมแผนงานโครงการ ประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติ
- วุฒิ ป.ตรี วิศว(ไฟฟ้ากำลัง)
- มีประสบการณ์ด้านงานโครงการ 5 ปีขึ้นไป
- มีใบกว.สามัญ (สฟก.)

สมัครงานตำแหน่งนี้

Project Mgr. ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Project Mgr.
- จัดการและควบคุมงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

Project Mgr. (Under ground project)
- จัดการและควลคุมงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในอุโมงค์ใต้ดิน

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ35ปี
- มีใบกว.สามัญ (โยธา)
- มีประสบการณ์ควมคุมงานบริหารงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 7 ปีขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

Site Prep Engineer ( 8 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมงานผู้รับเหมา ตรวจสอบความเรียบร้อย ติดตามงาน ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง
- ประสานงาน Vendor เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ Infrastructure พร้อมวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข
- ทำเอกสารรายงานประวัติการซ่อมบำรุง,การเปลี่ยนแปลงค่า Configuration, Parameter

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ24-30
-วุฒิป.ตรี
-มีประสบการณ์อย่างน้อย1-2ปี
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

Sr.Design engineer ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน
- ออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก
- ออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ออกแบบงานฐานราก
- ออกแบบโครงสร้างอื่นๆ เช่น ระบบระบายน้ำในสถานีไฟฟ้า
- แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติ
-เพศชาย ทุกช่วงอายุ
- วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
- ประสบการณ์ ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม และโครงสร้างเหล็ก อย่างน้อย 5 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Tecnician-Engineer ช่างไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร งานโครงการ ( 4 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแล/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร งานโครงการต่างๆ
- สัญญาจ้าง 1 ปี (หากมีตำแหน่งงานประจำว่าง บริษัทฯจะพิจารณาพนักงานสัญญาจ้างปรับเป็นประจำก่อน)

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
- จบ ปวส.สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3ปี
- ประสบกาณณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร สายสัญญาณ 0-3 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดหา จัดส่งอุปกรณ์ ประสานงานลูกค้าไป QC และตรวจรับอุปกรณ์ จัดทำข้อมูลติดตามสถานะของงาน ช่างไฟฟ้าประจำโครงการ

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง อายุ27-30ปี
-มีประสบการณ์3-5ปีขึนไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท
-วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือ ป.ตรี ด้านเทคโนโลยี่ไฟฟ้า / อุตสาหกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ผจก.ฝ่ายประมูลงาน (Bidding & Tendering Mgr.) ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
- จัดเตรียมเอกสารประมูลงาน
- ยื่นซอง
- เคาะราคา
- นำเสนอผู้บริหาร แก้ไขปัญหาต่าง
- ควบคุมงานผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
-มีประสบการณ์ด้านเตรียมเอกสารงานประมูลและประกวดราคา ของหน่วยงานราชการ มาอย่างน้อย 5 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office + ภาษา English ได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้
- บันทึกการซื้อสินค้า ขายสินค้า การจ่ายเงิน การรับเงิน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทำรายงานภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ทำการปิดงบบัญชี ดูแลงบการเงินและรายงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- เพศ หญิง 25-35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 3-5 ปี
- ปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Financial Analyst ( 1 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
Male / Female Age not Over 35 Years .
Master Degree in Finance , Economic , Accounting , Business Administrative ( Finance) , Banking
Have Experience 2 – 5 years in Finance Analysis Project or Credit / Loan Analysis in Banking Business .
Have experience in Project estimated value / Provide appropriate source of fund to support project and company .
Have experience in forecast and actual financial analysis reporting .
Good English in speaking / reading and writing .

contact : K.Kamonporn Tel.089-990-4901
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Accounting Officer (ICT) ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Handle overall accounting field : account payable , accountant receivable , general ledger.
- Managing our officer day accounting management responsibilities.
- Dealing with accounting document such as invoice , receipt , bank document , etc.
- Other task as required by Accounting manager.

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง อายุ22-35ปี
-มีประสบการณ์ 1 ปีขึนไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี
-ยินดีรับเด็กจบใหม่ผู้ไม่มีประสบการณ์

สมัครงานตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่การเงิน(Finance Officer) ( 9 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดูแลการเงินด้านรับ-จ่าย,วางบิล,ออกเช็ค,ใบเสร็จรับเงิน,เงินสดย่อย,ทำ Daily & Monthly Cash Flow
-ติดต่อสินเชื่อกับสถาบันการเงิน,O/D,P/N,L/G,เงินโอนบริษัท และในเครือ รวมทั้งประสานนงานกับธนาคารเรื่องสินเชื่อ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22 - 27 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การเงินการธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านการเงิน หากมีประสบการณ์งานการเงินทั่วไป, สินเชื่อ และวิเคราะห์ Cash Flow จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
- สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ และ Computer ได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Finance Officer ( Cash Flow ) ( 4 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลกระแสเงินสดทั้งระบบ ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ
- ดูแล และบริหารความเสี่ยงทางด้าน อัตราแลกเปลี่ยน และค่าเงิน
- ดูแล การจัดหาทุน หรือบริหารเงินทุน งานโครงการ ของบริษัท และบริษัทใน
เครือ

คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
- จบปริญญาตรี / โท ทางด้าน การเงิน บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหาร (Cash Flow)
- มีทักษะ และความรับผิดชอบ ในการประสานงาน ติดตามงานจากผู้อื่น

สมัครงานตำแหน่งนี้

Senior Financial Analyst ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนการเงินและวิเคราะห์การเงินให้กับธุรกิจในกลุ่ม Mobile Multimedia

คุณสมบัติ
-เพศ : ชาย/หญิง
-อายุ : 25-27 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
-มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การเงินเป็นเวลา 2 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Programmer ( Team Develop ) ( 2 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree in computer science or software engineering
and related field.
- Minimum 3 year experiences in Software Development.
- Excellent Front – Back end frameworks and libraries in
particular.
- Web & mobile Devices (IOS & Android) online transaction
processing system.
- Knowledge and experience in following domains: cloud based /
AdTech / Fintech / online reports / business intelligence /
big data / etc.
- Have a good understanding of Oracle, MS SQL, Store-Procedure,
NOSQL,Reporting service, Elasticsearch and MS Windows
environment.
- Have a good knowledge of coding and using C#.NET,Java
AngularJS, JavaScript.
- Have a good knowledge of Web Application(MVC), Responsive Web,
Bootstrap, HTML5, JSON, Cordova, CSS.
- Have a good Knowledge of SOA Architecture, Web
Service(WSDL,SOAP,XML).
- Have a Web development background, or have already
demonstrated the ability to learn, develop,
maintain a Web application or Window application and related
systems.
- Have an ability to communicate in English.

Would be nice, but not essential:
- Web development using React.js, Redux, Node.js.
- Familiarity with Redis.
- Experience setting up continuous integration environments.

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Cyber Security Engineer ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Key Responsibilities:
- Ethical Hacking & Being Trusted advisor for customer.
- Stay Alert for improper activities on customer's
environment
- Develop & Implement Defensive strategy for customer.

คุณสมบัติ
- Bachelor Degree / in Computer Science , Computer
Engineering or related field.
- Enthusiastic & Passionate in Cyber Security.
- Strong interpersonal and communication skills.
- Excellent written and verbal communication skills in
Thai and English required.
- Knowledge of Intrusion techniques is an advantage.
- Knowledge of Python or R language is an advantage.
- New graduates Welcomes

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Database Manager / Database Analyst / Database Administrator โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Database Manager
ลักษณะงาน

บริหารจัดการ วางแผนการดำเนินงานในส่วนของระบบฐานข้อมูลในโครงการของ บริษัท ควบคุม มอบหมายงาน ติดตาม ระบบฐานข้อมูล ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า กำหนดมาตรฐานของข้อมูลและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ควบคุม ดูแล การติดตั้งระบบฐานข้อมูล จัดทำเอกสารและนำเสนองานระบบฐานข้อมูล ตลอดจนส่งมอบงานตามงวดงาน ของโครงการ

Sr.Database Analyst
ลักษณะงาน

วิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูลของโครงการ ร่วมกับทีมนักวิเคราะห์และทีมพัฒนาระบบ เพื่อออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ จัดทำเอกสารวิเคราะห์การทำงานของระบบฐานข้อมูล กำหนดแนวทาทงการป้องกันปัญหา ทำแผนงานรองรับ ดูแล การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล

Database Administrator
ลักษณะงาน

รับผิดชอบ การบำรุงรักษา ประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้องสมบูรณ์ และรักษาความ ปลอดภัยของฐานของข้อมูล ( Oracle Database ) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จัดการทดสอบ แผนการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบฐานข้อมูล ตั้งค่าและปรับแต่งฐานข้อมูล

คุณสมบัติ
- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้าน Oracle , MS SQL , SAP
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

IT support ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-Support ระบบ Check In สนามบินสุวรรณภูมิ ทางด้าน Hardware , Software และอุปกรณ์ต่อพ่วง
-จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ค่ากะวันละ 200 บาท (เดือนละ 3,600-3,800.-)

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ20-30ปี
-ปวส
-มีประสบการณ์1-5ปี
-ยินดีรับเด็กจบใหม่
-มีใจบริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-มีความรู้ทางด้าน Hardware Software และอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีค่ากะ 3,600-3,800 บาท/เดือน เพิ่มเติมจากเงินเดือน)

สมัครงานตำแหน่งนี้

Network Manager / Network Engineer / Network Administrator โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางผังระบบเครือข่าย ศึกษา ดำเนินงาน นำเสนอแผนงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับ - - ดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในโครงการ
นำเสนอแผนงาน ประสานงานระหว่างทีมงานและผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารระบบเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 8 ปี


Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

SAP Functional Consultant ( PM module ) ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
•Analyze and solve issues in area of SAP PM.
•Proactively proposing solutions to improve the support of (new)
business processes.
•Customization and Configuration of Processes and performed a
complete GAP analysis to identify problems and inconsistencies
with the business requirements specification and the existing
system.
•Perform Unit tests, Integration tests and User Acceptance Test.
•Create and update functional specifications as well as other
project documents.
•Interfaces between client and project team at the working
level, facilitating smooth work progress.

คุณสมบัติ
•Thai nationality.
•Bachelor or Master Degree in IT or others related fields.
•5+ SAP experience with specific expertise in the PM module,
with EAM a plus.
•2 or more full cycle implementations including: Scoping and
Planning, Process Design, Configuration, Testing, Deployment,
and Post Go-Live Support.
•Thorough knowledge of business processes within SAP PM.
•Strong business analytical skills, with the ability to understand complex processes in areas of Plant Maintenance.
•Able to work independently as well as in project teams.
•Good communication in Thai and English.

Location: PEA Building (Namgwongwan)
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Sr.Programmer / Programmer ( โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ) ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
To Design and develop program using C#.NET, Microsoft SQL server,Java,PHP Support clients and other team members on existing program, collect requirement from customer, design and develop new program.

คุณสมบัติ
- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer
Engineering, Information Systems,or related field
- More than 0-8 years working experience in software development
with C#.net, Microsoft SQL server,or Java or PHP

Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Tester ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ ( 3 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ทดสอบ Software และ ระบบตามความต้องการของลูกค้า
- สร้าง Test Case และ Record ลง Test Result หลังการทดสอบ
- แก้ไขปัญหา และ ช่วยเหลือ ลูกค้าหรือ ทีมงาน พร้อมจัดทำเอกสารอบรม และอบรมลูกค้า และ พนักงาน

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบระบบหรือ ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 0-5 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- สามารถปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ( ด้านคอมพิวเตอร์)

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

CSS Programmer ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อรองรับขยายธุรกิจของบริษัทด้าน digitalจะต้องมีงานพัฒนา HTML/CSS Framework อย่างต่อเนื่อง ขึ้นมาใช้งานสำหรับเว็บของบริษัท และจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันเวลาการใช้งานและเหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ20-35ปี
-วุฒิป.ตรี -ป.โท
-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ความชำนาญ HTML/CSS3
-มีความรู้ด้านภาษา PHP/JAVAScript/Css3
มีพื้นฐานการออกแบบสามารถใช้ Photoshop/illsutrator
-ประสบการณ์ทำงานด้านHTML/CSS3 ไม่ต่ำกว่า3ปี (CSS Designer&UI/UX)

สมัครงานตำแหน่งนี้

Customer service officer ( PN ) ( 10 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
** รับผิดชอบงาน Customer Service ระบบเครื่องรูดบัตรเครดิต ของบริษัท พอสเน็ท จำกัด บริษัทในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น
**งานวางแผนและจัดเก็บข้อมูลร้านค้า ประสานงานติดตั้ง-รื้อถอน, Reprogram พร้อมทำการเปิดงานส่งงานให้กับหน่วยงาน Operation
**ติดตามการดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานส่งลูกค้า และจัดทำค่าบริการรายเดือน ตามประเภทลูกค้า จัดส่งให้กับหน่วยงานบัญชี เพื่อเรียกเก็บเงิน
**จัดส่งให้กับหน่วยงานบัญชี เพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้าต่อไป
**ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการประสานงานกับลูกค้า
**มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์คล่อง รวดเร็ว ถูกต้อง
**มีจิตสำนึกในงานบริการ , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง อายุ24ปีขึ้นไป
-วุฒิป.ตรี
-มีประสบการณ์2ปีขึนไป
-ยินดีรับเด็กจบใหม่
**ต้องมีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
**มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
**สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

Cyber Security Officer , Sr. Cyber Security Officer ( 20 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจจับ วิเคราะห์ และค้นหา Cyber Security Incident หรือ แหล่งข้อมูลการเฝ้าระวังอื่น เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ลูกค้ารับทราบผ่านกระบวนการ และช่องทางที่กำหนด ให้ทันต่อข้อกำหนด SLA ที่ให้กับลูกค้า
- เป็นจุดประสานงาน ติดต่อ และดำเนินการแรกในการตอบรับ Cyber Security Incident ให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขการให้บริการที่ให้กับลูกค้า
- ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหา Cyber Security Incident ที่ได้รับมอบหมายจากระบบ Ticket ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลคลังความรู้เพื่อให้ทีมงานนำไปใช้ต่อไป รวมถึงต้องทันต่อข้อกำหนด SLA ที่ให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศของบริการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย Cyber ให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( มีค่ากะ เพิ่มเติมจากเงินเดือน )

คุณสมบัติ
-จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่พร้อมเรียนรู้ทางด้าน Cyber Security
-มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network หรือ ภาษา Python เบื้องต้น
-สามารถทำ่งานกะได้ (มีค่ากะเพิ่มเติมจากเดือน)

สมัครงานตำแหน่งนี้

Database Admin ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Manage Database Server : MS SQL or My SQL/Oracle Database
- Configure and maintain database servers and processes, including monitoring of system health and performance, to ensure high levels of performance, availability, and security.
- Apply data modeling techniques to ensure development and implementation support efforts meet integration and performance expectations
- Independently analyze, solve, and correct issues in real time, providing problem resolution end-to-end.
- Refine and automate regular processes, track issues, and document changes
- Assist developers with complex query tuning and schema refinement.
- Provide 24x7 support for critical production systems.
- Perform scheduled maintenance and support release deployment activities after hours.

คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- At least 3 years of experience in MS SQL Server Administration experience required
- Experience with Performance Tuning and Optimization (PTO), using native monitoring and troubleshooting tools
- Experience with backups, restores and recovery models
Knowledge of High Availability (HA) and Disaster Recovery (DR) options for SQL Server
- Experience working with Windows server, including Active Directory
- Strong business analytical, coordination, problem solving and communication skill
- Good team player, interpersonal and communication skill, service mind, positive thinking

สมัครงานตำแหน่งนี้

Engineer Helpdesk ( โครงการมิเตอร์ไฟฟ้า AMR ) ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
*ทำหน้าที่รับสายการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ จากลูกค้า และเจ้าหน้าของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงค์วาน และ ทำการวิเคราะห์ปัญหา และทำแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบให้กับลูกค้า
แจ้งรายงานต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ซ่อมออกซ่อมงานให้ลูกค้า
*ปฏิบัติงานที่สนง.ไฟฟ้า งามวงศ์วาน /อาคารงามวงศ์วาน

พร้อมที่จะทำงานกะ แบบหมุนเวียบสับเปลี่ยนกะ 24 ชั่วโมง ( ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน ทำงาน 4 กะ เช้า ,8.30 ,บ่าย, ดึก, )

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าสือสาร
- มีทักษะและความรู้ทางระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาพิเศษ
- ทำงานแบบเข้ากะได้
- รับสัญญาการจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปีได้
- พร้อมเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ
-สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 063-565-2699 คุณณัฐพงษ์

สมัครงานตำแหน่งนี้

Help Desk Call ( เครื่องรูดบัตรเครดิต Posnet ) ( 3 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
"**ทำหน้าที่ในการรับแจ้งปัญหางานซ่อมเครื่องรูดบัตร และให้คำปรึกษางานซ่อม ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้า
**บันทึกข้อมูลการซ่อม และให้คำปรึกษาในระบบฐานข้อมูล ของระบบเครื่องรูดบัตรเครดิต
**ประสานงาน ดูแล ติดตามงานติดตั้ง และงานซ่อม กับช่างเทคนิคของบริษัท ที่ออกปฎิบัติงาน ตาม ไซค์งานของลูกค้า
**ให้คำปรึกษา หรือแนะนำวิธีการใช้งาน ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

** ทำงานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก ทำงานสับดาห์ละ 5 วันหยุด 2 วัน หมุนเวียนตามตารางกะ"

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ม 6 - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ Helpdesk หรือ Call center หรือ ทักษะทางระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้ เช้า บ่าย ดึก ทำงานสับดาห์ละ 5 วันหยุด 2 วัน หมุนเวียนตามตารางกะ
-ทำงานในสำนักงานได้ ทำงานรับสายลูกค้าได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

IT Support / Engineer Support ( ประจำสนามบินภูเก็ต ด่วน!! หลายอัตรา ) ( 8 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการลูกค้าภายในสนามบิน โดย Support และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ Hardware / Software ระบบ Check in

คุณสมบัติ
-ชาย อายุ 22-35 ปี
-ปวส.- ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
-มีความรู้และแก้ไขปัญหาการใช้งานHardware และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น PC,Printer,Network/LAN
-มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
-สามารถปฎิบัติงานเป็น กะได้ ( 24 x7) หยุด 2 วัน/สัปดาห์
-มีค่ากะให้ 3600 - 3800 / เดือน
-สนใจส่งประวัติโดยตรงได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลพร , คุณบัณฑิต

สมัครงานตำแหน่งนี้

IT Support / Service desk +ค่ากะ,OT ( 5 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคระบบสารสนเทศ
- ให้คำปรึกษา/รับแจ้งการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
- ดูและระบบServerให้สามารถใช้งานได้ปกติ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้(เวียนกะ)***

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในงาน IT Support / Help Desk / Technical Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป***
- มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Hardware, Software และ Operating System
- มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Network และ WAN
- มีความรู้ในการ Installing, Configuring Computer Hardware, Software, System Network
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้(เวียนกะ)***
- ปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ


Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

IT Support / Technician ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ( 10 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลระบบ Check In ทางด้าน Hardware และ Software สนามบินสุวรรณภูมิ
- มีความรู้ หรือประสบการทางด้าน Hardware และ Software คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( มีค่ากะ เดือนละ 3,600 - 3,800 )


คุณสมบัติ
-วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์-
-มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Hardware Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง เบื้องต้น
-มีบุคลิกภาพดี และมีใจในงานบริการ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( มีค่ากะ เดือนละ 3,600 - 3,800 )

สมัครงานตำแหน่งนี้

Junior Network Engineer ( ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ) ยินดีรับนศ.จบใหม่ ( 10 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลระบบ Network และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- แก้ไขความผิดปกติหรือปัญหาขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
- ให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่ทีมงาน
- เสนอแผนการดำเนินการด้านการปรับปรุง, เพิ่มประสิทธิภาพ และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
- จัดทำและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติของอุปกรณ์ภายในศูนย์ปฎิบัติการ (Asset Management) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ23-33ปี
- มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจงานทางด้าน Network และพร้อมจะเรียนรู้
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
- หากมี CCNA จะได้รับค่า Certificate เพิ่มเติม

สมัครงานตำแหน่งนี้

Net programmer ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Gathering requirement, design, coding and testing application to serve business needs
- Support, fix bugs, troubleshoot, resolve problems
- Develop and support documentation for system enhancements
- Coordinate with other designers and programmers to develop web projects
- Prepare test based applications for various .NET Applications.
- Design various application systems for .NET applications.
- Develop and implement best practices for .NET programming.
- Design, develop, test, review and document .NET application programs.
- Develop support processes to integrate.NET applications into in-house and third party applications.
- Analyze project and design specifications to develop .NET software applications.

คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- At least 3-5 years experience with .NET Application
- Experience of C#,WCF, Web API will be an advantage.
- Understanding and experience of relational databases.
- Work experience in web services development.
- Strong business analytical, coordination, problem solving and communication skill, service mind, positive thinking


Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Network Engineer ( เครื่องรูดบัตรเครดิต ) ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
"- ทำหน้าที่ในการ มอนิเตอร์ระบบเครือข่าย Network ของบริษัท และระวังป้องกันความปลอดภัยทางระบบต่างๆ
- รับผิดชอบดูแลระบบ Network เกี่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิต ให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้ง / ซ่อมอุปกรณ์ Network ณ Sites งานลูกค้า , ทดสอบระบบกับทางลูกค้า
- ต้องเตรียมพร้อมรับสถานะการ Network Down ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จาก Network ทั่วประเทศ
** สนใจติดต่อคุณกมลพร Tel . 089-990-4901 ( 24 ชั่วโมง )
Email: [email protected]

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 22-35 ปี
-จบ ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการ-วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
-หากมีประสบการณ์ทางระบบ Network เช่น ฝึกงาน ,โปรเจคจบ ,หรือศึกษา ด้านนี้เพิ่มเอง พิจารณาพิเศษ
-สนใจงานทางด้าน Network
-หากเคยสนใจ หรือ อบบรมทาง Certificate CCNA พิจารณาพิเศษ
-ต้องสามารถทำงานล่วงเวลา , ทำงานนอกสำนักงาน , ทำงานลักษณะงาน
OnCall ได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

Programmer ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Gathering requirement, design, coding and testing application to serve business needs
Support, fix bugs, troubleshoot, resolve problems
- Prepare test based applications for various .NET Applications.
- Design various application systems for .NET applications.
- Develop and implement best practices for .NET programming.
- Design, develop, test, review and document .NET application programs.
- Develop support processes to integrate.NET applications into in-house and third party applications.
- Analyze project and design specifications to develop .NET software applications.
- Follow CMMI process and document

คุณสมบัติ
-Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
-At least 1-3 years experience with .NET Application
-Experience of C#,WCF, Web API will be an advantage.
-Understanding and experience of relational databases.
-Work experience in web services development.
-Good team player, interpersonal and communication skill, service mind, positive thinking

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Programmer / Sr.Programmer ( 6 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด
- จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือของระบบงานตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน
- วิเคราะห์และแก้ไขระบบงานโดยเร่งด่วนเมื่อพบปัญหา
- ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการพัฒนาระบบใหม่ๆอยู่เสมอ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ

คุณสมบัติ
-เพศชาย / หญิง ทุกช่วงอายุ
-วุฒิป.ตรี -ป.โท
- มีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณามาก่อน
-มีประสบกาณ์ด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java / NET/ อย่างน้อย1ปีขึ้นไป
-มีความรู้ด้านการใช้ SQL หรือฐานข้อมูล Oracle

สมัครงานตำแหน่งนี้

Security Incident Responder Level1 ( 5 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Ethical Hacking & Being Trusted advisor for customer.
- Stay Alert for improper activities on customer's environment
- Develop & Implement Defensive strategy for customer .

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 22-30xu
-วุฒิป.ตรี ขึ้นไป
- Bachelor Degree / in Computer Science , Computer Engineering or related field.
- Enthusiastic & Passionate in Cyber Security.
- Strong interpersonal and communication skills.
- Excellent written and verbal communication skills in Thai and English required.
- Knowledge of Intrusion techniques is an advantage.
- Knowledge of Python or R language is an advantage.
- New graduates Welcomes
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

Service Desk (ประจำการไฟฟ้า งามวงศ์วาน ) ( 3 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ใช้งานระบบ SAP Application / BPM Application
ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบโดยการ
Remote monitor (VNC)
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ
- เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- สาขาคอมพิวเตอร์ / บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี)
- สามารถปฏิบัติงานที่อาคารการไฟฟ้างามวงศ์วาน และ ปฏิบัติงานเป็นกะได้
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

Sr Programmer/Programmer (Web Application) ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Gathering requirement, design, coding and testing application to serve business needs
- Support, fix bugs, troubleshoot, resolve problems
- Develop and support documentation for system enhancements
- Coordinate with other designers and programmers to develop web projects
- Prepare test based applications for various .NET Applications.
- Design various application systems for .NET applications.
- Develop and implement best practices for .NET programming.
- Design, develop, test, review and document .NET application programs.
- Develop support processes to integrate.NET applications into in-house and third party applications.
- Analyze project and design specifications to develop .NET software applications.

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ28-35ปี
-วุฒิป.ตรี -ป.โท
-มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- At least 5 years of experience in development program (Web application, Mobile Application, Web Service)
- At least 3 years experience with .NET Application
- Experience of C#,WCF, Web API will be an advantage.
- Understanding and experience of relational databases.
- Work experience in web services development.
- Strong business analytical, coordination, problem solving and communication skill
- Good team player, interpersonal and communication skill, service mind, positive thinking


Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

UI & CSS specialist ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อรองรับขยายธุรกิจของบริษัทด้าน digitalจะต้องมีงานพัฒนา HTML/CSS Framework อย่างต่อเนื่อง ขึ้นมาใช้งานสำหรับเว็บของบริษัท และจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันเวลาการใช้งานและเหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา

คุณสมบัติ
- มีความรู้ความชำนาญด้าน HTML/CSS
- มีความรู้ด้านภาษา PHP / JAVA Script / CSS3
- มีพื้นฐานงานออกแบบสามารถใช้ Photoshop / lllustrator
- ประสบการทำงานด้าน HTML/CSS ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (CSS Designer & UI/UX)


Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Assistant Manager ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนและวิเคราะห์การเงินให้กับธุรกิจในกลุ่ม Mobile Multimedia

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง อายุ27-30ปี
-มีประสบการณ์3-5ปีขึนไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท

สมัครงานตำแหน่งนี้

Digital Content Manager ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการผลิตงาน Digital ,Website ,E-learning System
- หาฐานลูกค้ารายใหม่และออกแบบ ,พัฒนาระบบให้ลูกค้าพึงพอใจ
- วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรให้เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท
- บริหารทีมงานภายในให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงในสายงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 8 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การบริหารงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานตำแหน่งนี้

Online Marketing ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนและดำเนินงานการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 21 - 35 ปี
- วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด , วิทยาการคอมฯ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน Web / Content
- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web / Social

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างเขียนแบบสถาปัตย์ ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เขียนแบบ ถอดแบบสถาปัตย์
- ประเมินวัสดุ ติดตามสรุปสถานะแบบและวัสดุโครงการ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

พนักงานขับรถผู้บริหาร (เมืองเอก-รังสิต) ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 27 - 45 ปี
- วุฒิป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

พนักงานคีย์ข้อมูล ( 4 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เช็คข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพร้อมกับทำข้อมูลให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง
-อายุ18-32 ปี
-ปวช-ป.ตรี
-ยินดีรับเด็กจบใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน 350บาท/วัน ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3-ม.6/ปวช.-ปวส.
- ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00
- ปฏิบัติงานที่โรงงานสามารถวิศวกรรม รังสิต(ใกล้กับโรงกษาปณ์)
- รายวัน 350บาท/วัน
- สนใจสมัครงานได้ที่โรงงานสามารถวิศวกรรม รังสิต พร้อมเอกสารสมัครงาน 1 ชุด

สมัครงานตำแหน่งนี้

Engineer Presale ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ออกแบบ นำเสนอ ระบบเทคโนโลยีทางด้าน Broadcast Solution สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ (Vendor), บริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ (Dealer & Supplier) และบริษัทคู่ค้า (Partner) และหน่วยงานภายในเพื่อประเมินและจัดทำต้นทุนของโครงการ
- จัดทำเอกสารประกวดราคา (Proposal)
- Technical Support ทีมงานติดตั้งและทีมงานบริการหลังการขาย
ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนำเสนอลูกค้า


คุณสมบัติ
- เพศชาย หญิง
- อายุ 22ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี
- ยินดีรับเด็กจบใหม่
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้า
- ประสบการณ์ 0-3 ปี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Sale Engineer - CCTV ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ขายและประสานงานโครงการเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- ติดตามงานขายกับลูกค้า ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ

คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ23-32ปี
-วุฒิป.ตรี ปริญญาโท
-ยินดีรับเด็กจบใหม่

Location : Software Park Building
Contact : Human Resource Staffing & Selection
Tel. : 02-502-6000 ต่อ 6774 / 6599
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Sales & Marketing ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วางแผนการตลาดและการขาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 25 - 28 ปี
- วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด , การจัดการ
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด และการขายอย่างน้อย 1 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Sales Exclusive ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเจรจาการเสนอขายสื่อโฆษณา
- จัดทำ proposal ในการขายสื่อโฆษณา และ Privilege
- ประสานงานการถ่ายโฆษณาระหว่างทีมถ่ายทำและลูกค้า
- ติดต่อลูกค้าและเพิ่มช่องทางทางการขาย
- ดูแลและเยี่ยมเยียนลูกค้า
- จัดทำ Report สรุปรายงานการขาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง ทุกช่วงอายุ
- วุฒิป.ตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณามาก่อน
- มีปฎิพานไหวพริบและแก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำใบเสนอราคา และ TOR ได้
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( สังกัดบริษัท Posnet ) ด่วน!!! ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องรูดบัตรเครดิต

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ21-35
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
- หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณสมบัติ อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์งานซ่อม 1 ปีขึ้น
ไป
- มีทักษะการสื่อสาร
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานติดต่อกันได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ (สลับวันหยุดได้)
- สนใจสอบถาม คุณกมลพร Tel.089-990-4901
[email protected]
คุณณัฐพงษ์ Tel. 089-356-4618
[email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้ากำลัง) ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดหา จัดส่งอุปกรณ์ ประสานงานลูกค้าไป QC และตรวจรับอุปกรณ์ จัดทำข้อมูลติดตามสถานะของงาน

คุณสมบัติ
"-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
-มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงาน ผู้ช่วยวิศวกร ภาคสนาม หรือช่างติดตั้ง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ติดตามสถานะของแบบ วัสดุ ตรวจรับอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารงานโครงการ

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
-สาขา ไฟฟ้ากำลัง
-ประสบการณ์งานโครงการ 1 ปีขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ประจำโครงการ) ( 6 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
- มีประสบการณ์งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และงานติดตั้งสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ประจำสำนักงานใหญ่) ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 21-35ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( 5 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-มีทักษะการสื่อสาร
-มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
-สามารถทำงานติดต่อกันได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ (สลับวันหยุดได้)

คุณสมบัติ
-เพศชาย / หญิง อายุ21-35
-วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
-หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณสมบัติ อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์งานซ่อม 1 ปีขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโครงการก่อสร้าง) ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
- จัดทำอุปกรณ์ความปลอดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประการณ์งานด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายการตลาด ( 3 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์
จัดงานและออก Event

คุณสมบัติ
-เพศ : ชาย/หญิง
-อายุ : 20-22 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3)
-ประสบการณ์ : 0 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

จนท.คลังสินค้า (คลองโยง,ศาลายา) ( หลายอัตรา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจรับสินค้าจาก Supplier และสินค้ารับคืนจาก site งานต่างๆ ให้ครบถ้วน
- จัดเรียงสินค้าตามเอกสารเบิกจากหน่วยงานต่างๆ
- บันทึกรายการรับเข้า และจ่ายออก
- ตรวจนับสินค้าในคลังตามแผนงาน
**สามารถขับโฟล์คลิฟได้

คุณสมบัติ
-เพศชาย
-อายุ25-35ปี
-วุฒิปวช-ปวส
-มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า
- สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  4. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ติดต่อ

HR: Staffing & Selection
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค ชั้นลอย
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. (662) 502-8448,(662) 502-8569-70 แฟกซ์ (662) 502-6092
E-mail : [email protected]

ช่องทางการสมัครงาน

สามารถสมัครได้ และแจ้งช่องทางในการส่งเอกสารการสมัครงานให้ทราบ

ทางไปรษณีย์
ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัครงาน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

สมัครด้วยตนเอง
สามารถสมัครได้ที่ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้นลอย HR: Staffing & Selection โดยเตรียมเอกสารการสมัครงาน

ทาง E-Mail
สามารถส่งจดหมายสมัครงาน และประวัติการศึกษาโดยย่อ (resume) มาที่ E-Mail [email protected]

ทางแฟกซ์
สามารถ Fax ใบสมัครงาน และประวัติการศึกษาโดยย่อ (resume) มาที่เบอร์ 02-5026092

ทาง Web site
www.samartcorp.com สามารถเปิดดูตำแหน่งงานว่างได้