Corporate & Social News


SAMART มอบโทรศัพท์มือถือให้กับ “โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต”

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น มอบโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) จำนวน 100 เครื่อง ให้กับ ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต