ข่าวสร้างสรรค์สังคม


ดอกไม้จันทน์.. ถวายพ่อหลวง ร.๙

นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์แบบ“ดอกกุหลาบ” ซึ่งจิตอาสาทั้งผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ในโครงการ “ดอกไม้จันทน์ทำจากใจถวายพ่อหลวง” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อมอบให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ (คนกลาง) รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้