ชาวคณะ IDEA เยี่ยมชม SAMART

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บรรยายพิเศษให้กับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Innovation Driven Entrepreneurship Academy หรือ IDEA รุ่นที่ 3 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืนในแบบสามารถ” หรือ “A SAMART Journal of SAMART” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารงาน ในฐานะที่ “กลุ่มบริษัทสามารถ” ได้ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจรมากว่า 60 ปี ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เดินทางผ่านอุปสรรคมากมาย จนปัจจุบันมีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท สามารถสร้างสินค้าและบริการที่เป็นที่จดจำ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายต่อหลายโครงการ

ทั้งนี้ ทางคณะได้มีโอกาสเข้าชมศูนย์ DATA CENTER ของผ่าย Corporate IT ศูนย์เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด และศูนย์ Contract Center ของ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ ซึ่งล่าสุดได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (TOP innovation Organization) จากงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ซึ่งจัดโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย