“สามารถเทลคอม” สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายพรชัย กรัยวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ พระราชวังพญาไท โดยมี พลโทสายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องติณสูลานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ทั้งนี้พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังพญาไท ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันเป็นสำนักงานของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ยังคงความงดงาม มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ แต่เนื่องด้วยมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ มีพื้นที่บางส่วนไม่เรียบร้อย ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดแต่งให้สวยงาม และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ จึงได้กำหนดจัดโครงการปูพื้นหินแกรนิต ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งจะสร้างความโดดเด่น เป็นจุดสนใจ และปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วย