โครงการ Young Technopreneur 2018 เริ่มบ่มความรู้ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รองรับเศรษฐกิจยุค 4.0

เริ่มโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 7 กับกิจกรรม Orientation ซึ่งเป็นวันนัดรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าน้องๆที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่อัดแน่นด้วยการให้ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จัดโดย กลุ่มบริษัทสามารถ และ สวทช.
สำหรับโครงการในปีนี้ มีผู้สนใจส่งแผนธุรกิจด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดกว่า 140 ผลงาน และสุดท้ายคณะกรรมการได้คัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้นจำนวน 60 ผลงาน ที่เล็งเห็นแล้วว่ามีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางการตลาด ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับ “การนำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0
หลังจากนี้ ทั้ง 60 ทีม ต้องผ่านการอบรมที่เน้นเนื้อหาที่เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ , กิจกรรม “เถ้าแก่น้อย Meet Investors” ที่สร้างโอกาสให้น้องๆได้พบปะกับนักลงทุน โดยมีการเชิญกลุ่มนักลงทุน และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใหญ่เข้าร่วมงาน และกิจกรรม Idea To Market Boot Camp ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือสำรวจตลาด เก็บ วิเคราะห์ และวางแผนการทำธุรกิจจำลอง... ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง....
ใครจะคว้ารางวัลสุดยอด SAMART Innovation Award ปี 2018 พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการ Young Technopreneur ได้ที่www.samartsia.com , www.nstda.or.th/bic และ https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/ ซึ่งจะประกาศผลเร็วๆนี้