“สามารถเทลคอม” ร่วมแสดงความยินดีกับกรมท่าอากาศยาน ในโอกาสเปิดระบบ CUPPS เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริการ ณ ท่าอากาศยานฯ จ.กระบี่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีเปิด ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จ.กระบี่ โดยมี นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับกรมท่าอากาศยาน

ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ CUPPS เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์ตรวจผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องของสายการบินต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับสายการบิน จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสาร ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต