“ชาวสามารถ” ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทสามารถ นำทีมโดยคุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม เมื่อเร็วๆนี้